Technology

Công nghệ AI trong xử lý hình ảnh

Posted on

iGlobal FaceID – Hệ thống nhận diện khuôn mặt Nhận diện khuôn mặt (iGlobal FaceID Technology)  công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhận diện hình ảnh ứng dụng AI là hệ thống phần mềm ứng dụng  trong việc xác định hoặc xác nhận một người, vật  từ các hình ảnh trong  camera hay webcam. iGlobal là […]